Till sidans innehåll

Viktigt meddelande

Delegationen för romska frågor har avslutat sitt arbete och lämnat sitt betänkande,  Romers rätt till - en strategi för  romer i Sverige,  till regeringen den 30 juli 2010.

Om du vill läsa betänkande finns det på  att hämta hem här (länka till http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/150025)

Mer information om romer och de övriga nationella minoriteterna i Sverige kan du få på www.minoritet.se

Om delegationen

Delegationen för romska frågor inrättades av regeringen i februari 2007. Delegationen har i uppdrag att vara nationellt pådrivande i arbetet med att förbättra romernas situation i Sverige. Syftet är att främja romernas rättigheter och bidra till att bryta romernas, politiska och sociala marginalisering.
Läs mer om delegationen

Informationsbroschyrer

Information om Delegationen för romska frågor finns som pdf-broschyrer på svenska, arli, engelska, finska, kaale, kelderaš och lovari.
Läs broschyrerna
 

Romska organisationer

Föreningen RKC:s logotyp.

Det romska föreningslivet i Sverige och inom EU är omfattande och det finns många romska lokalföreningar, riksförbund och församlingar.
Klicka här för att läsa om organisationer
 
 

Förtydligande

Med anledning av förfrågningar från allmänheten och myndigheter vill vi förtydliga följande: Delegationens arbete ska inte förväxlas med den nyligen bildade centralorganisationen med det snarlika namnet Romska Delegationen, som innefattar riksförbunden Roma International och Romernas riksförbund.

Ternenge Djesá - drömmar och visioner

Undomar

Ternenge Djesá, Drömmar och visioner, var namnet på den ungdomskonferens som Romska ungdomsförbundet, RUF, arrangerade på uppdrag av Delegationen för romska frågor. De cirka 100 romska deltagarna, ungdomar mellan 16-25 år, kom från hela landet.

Under denna tvådagarskonferens fick Delegationen för romska frågor mycket matnyttigt att ta till sig för de kommande förslagen till regeringen.
Klicka här för att läsa mer om konferensen
 
 

Låt oss berätta om hur Europas romer har blivit osynliggjorda

Romska flaggan

Till och med som Förintelsens offer är Europas romer diskriminerade. Om deras öde under nazismen finns inte en rad i skolböckerna. Ingen forskning har klarlagt omfattningen av det brott detta folk utsatts för. Ändå finns källor som det går att hämta kunskap ur.
Klicka här och låt oss berätta
 
 

Kommunaktiviteter

Bild på Södertälje kommuns webbplats

En del i delegationens uppdrag är att stödja kommunala aktiviteter. Ett viktigt och möjligt inslag i detta stödjande är att sprida kunskap om vad som sker i olika kommuner och att stimulera nätverksbyggande mellan kommuner.
Klicka här för att läsa mer om kommunaktiviteter

Uppsatstävlingen "Jag vet, vad jag vill"

Tidigare i höstas arrangerade Le Romané Nevimata och Delegationen för romska frågor en uppsatstävling för den som är 12-25 år ung. När de vinnande uppsatserna har utsetts kommer de att publiceras på delegationens webbplats.
 
Uppsatstävlingen gick ut på att beskriva romska ungdomars framtidsdrömmar. Hur kommer framtiden att se ut om 10 år för unga romer? Hur är det egentligen?