Till sidans innehåll

Internationellt

Romer har under lång tid varit och är fortfarande i högsta grad en transnationell minoritet. Det finns cirka 10 miljoner romer runt om i Europa och situationen för dem är svår på många håll.
 
En stor grupp av de romer som är bosatta i Sverige har invandrat från andra europeiska länder. I arbetet med romska frågor i Sverige är det därför viktigt att beakta den internationella utvecklingen och erfarenheterna.
 
Romernas situation uppmärksammas särskilt inom det internationella samarbetet i till exempel Europeiska unionen, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Sverige har även bilateralt utbyte med bland andra Norge och Finland i frågor som rör romer.