Till sidans innehåll

Romska konferensdeltagare som togs emot av Indira Gandhi i New Delhi 1976. Fotograf: Gunni Nordström, 1976.

Romernas ursprung och historia

Numera är det allmänt vedertaget att romernas ursprung finns i Indien. Under 1000-talets första decennier invaderades Sind och Punjab i nuvarande Indien och Pakistan av ghaznaviderna, ett muslimskt folk av turkiskt ursprung från nuvarande östra Afghanistan.
 
Romerna, som var en indiskt folkgrupp, motstod de muslimska anfallen och lyckades fly. Via Persien, Armenien och Bysantinska riket tog de sig så småningom till Europa. Romernas ankomst till Europa brukar beräknas till omkring år 1300. År 1322 noteras deras närvaro på Kreta. I dag finns romer över hela världen.
 
Romernas förslavning
Många av de romer som lyckades rädda sig undan slaveri i sitt indiska hemland hamnade i stället i europeiska slavägares våld. Den grupp som vi i dag i Sverige benämner svenska romer eller valakiska romer är ättlingar till slavarna i Valakiet. Med sina färdigheter i metall- och konstsmide, snickeri och musik, som romerna fört med sig från Indien och det Bysantiska riket, blev de mycket uppskattade i det tekniskt eftersatta, agrara Valakiet och Moldavien i nuvarande Rumänien, där många av dem slog sig ner i början på 1300-talet.
 
För att hindra romerna att flytta vidare med sina yrkeskunskaper ville man binda dem vid de gods eller kloster där de verkade och de gjordes därför till slavar. Slaveriet i Rumänien upphävdes formellt 1856, men först 1864 (två år efter att Nordamerika avskaffade slaveriet) blev romerna fria i praktiken.