Till sidans innehåll

Romano Hango

Tidskriften Romano Hango är en tvåspråkig (romani-arli/svenska) politiskt och religiöst neutral kvartalstidning.
 
Romano Hango innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter och information till romerna och till den som vill veta mer om romerna. Tidningens syfte är att att det romska språket och den romska kulturen ska vara hela familjens och alla våra svenska vänners angelägenhet.
 
Romano Hango är skriven också på svenska. På det sättet ökar vi förståelsen för vår kultur och vårt tankesätt. Tidskriften försöker ge romerna insikt i vardagliga, kulturella och samhälleliga frågor.

Kontakt
Nedzmedin Jasar
Telefon: 033- 23 77 87
E-post: nedzmedin.jasar@hotmail.com 
 
Fatima Bergendahl
Telefon: 076-26 23 941
E-post: fatima_bergendahl@hotmail.com