Till sidans innehåll

Förskola

Många romska barn går inte i förskola och saknar därför viktiga erfarenheter som de flesta andra barn har vid skolstarten.
 
Malmö och Göteborg har startat förskolor för romska barn. Dessa förskolor kan förhoppningsvis ge kunskap om hur förskolan kan fungera för romska familjer och bidra till att stimulera fler föräldrar att utnyttja denna resurs för sina barn.
 
Romska förskolor öppnar möjligheten att mötas
I april 2006 öppnade förskolan Musikanten för romska barn i Malmö. Det romska ungdomsförbundet, RUF, står bakom satsningen. Syftet är att förbereda romska barn bättre för skolstarten, eftersom många romska elever går ut grundskolan utan godkända betyg. För barn med hemarbetande föräldrar är öppen förskola ett alternativ, som förutom att ge barnens stimulans, också ger föräldrar möjlighet att mötas. Verksamheten har även en uttalad social karaktär genom att de romska familjernas och majoritetssamhällets kultur och normer kan mötas på ett naturligt sätt.
 
Ytterligare en förskola, Romano ilo, för romska barn finns sedan några år tillbaka i Angered i Göteborgs stad. Den drivs av romska kvinnor som ett personalkooperativ. Alla barn är välkomna till förskolan, oavsett härkomst och etnicitet.
 
Romano ilo har en romsk profil, men drivs utifrån de riktlinjer som finns och med den läroplan som gäller för alla förskolor. Fokus ligger på det svenska språket och ska ge grundläggande förkunskaper, men också lära ut om den romska kulturen. Bland personalen finns både romer och svenskar.