Till sidans innehåll

Europaparlamentets resolution om en europeisk strategi för romer

Det bor ungefär 10 miljoner romer i EU. De lever ofta i en utsatt situation. Rasism och diskriminering exempelvis vad gäller boende, hälsa, utbildning och arbete är utbredda problem. I en resolution som antogs den 31 januari 2008 efterlyser Europaparlamentet EU-åtgärder mot diskrimineringen av romer och för att främja romers integrering.
 
Resolutionen har antagits bland annat av följande skäl:

  • Det finns mellan 12 och 15 miljoner romer i Europa, varav omkring 10 miljoner i EU. Dessa är utsatta för rasdiskriminering och i många fall även för kraftig strukturell diskriminering, fattigdom och social marginalisering samt flerfaldig diskriminering på grund av kön, ålder, funktionshinder och sexuell läggning. Majoriteten av Europas romer blev medborgare i EU efter utvidgningarna 2004 och 2007 och har som EU-medborgare rätt att med sina familjer flytta och bosätta sig fritt inom medlemsstaternas territorium.
     
  • Situationen för Europas romer, vilka lever i många europeiska länder sedan länge, skiljer sig tydligt åt från situationen för andra nationella minoriteter i Europa, vilket motiverar särskilda åtgärder på EU-nivå.


[Källa: Europaparlamentets hemsida.]