Till sidans innehåll

Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet

Diskrimineringsombudsmannens, DO, rapport "Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet" redovisar för nationella minoriteters situation inom utbildningsväsendet i dag.
 
Rapporten synliggör de nationalla minoriteternas erfarenheter av diskriminering inom utbildningsväsendet samt föreslå åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering.
 
Rapporten ska tjäna som ett underlag för DO och andra aktörers fortsatta arbete för att förebygga och motverka diskriminering.
 
Läs hela rapporten genom att klicka på dokumentet nedan. Rapporten finns även översatt till engelska.