Till sidans innehåll

Romska riksorganisationer

Har finns en lista över romska riksorganisationer i Sverige. I vänstermenyn, under rubriken Lokala romska föreningar, hittar du också lokala föreningar.

Saknas din förening på den här sidan? Kontakta Ann-Marie Algemo på Delegationen för romska frågor:
ann-marie.algemo@integration.ministry.se
Ange föreningens namn, kontaktuppgifter, eventuell hemsideadress och skriv gärna kort om vad föreningen arbetar med.
 
Göteborg

 • Resande Romers Riksförening
  Ordförande: Ronny Magnusson
  E-post: mailto:janris_928@sprey.se
   
 • Romernas Riksförbund (före detta Nordiska Zigenarrådet)
  Ordförande: Stefan Palison
  E-post: palison@romhotmail.com
   
 • International Roma Women Network
  Ordförande: Soraya Post
   

Helsingborg

 Linköping

 • Internationella kvinnoföreningen För Romni
  Ordförande: Eva Rosengren
  E-post: ewarosengren@hotmail.com
  Föreningen är ett riksförbund med 10 medlemsföreningar, som arbetar med jämställdhetsfrågor och mot kvinnovåld runt om i Sverige. Föreningen arbetar också med utbildningsfrågor och integration med alla romska grupper och ungdomar. I samarbete med ABF bedriver föreningen studiecirklar runt om i Sverige.
   
 • Resandefolkets Romanoa Riksförbund, RRRF
  Ordförande: Birger Rosengren
  Adress: Box 546, 581 07 Linköping
  E-post: birgerrosengren.@hotmail.com
  RRRF är ett riksförbund med 20 medlemsföreningar. Förbundet har har även en ungdomssektion. RRRF samarbetar med ABF och bedriver studiecirklar runt om i Sverige. Förbundet arbetar också politiskt med lokala organisationer i kommuner över hela Sverige. RRRF har två vandringsutställningar, den ena om bostadsplatsen Snarsmon i Bohuslän och den andra om resandefolkets historia i Sverige. Förbundet jobbar för att resandefolket och resanderomerna sinnti ska bli en enad grupp, med förbundets identitet, historia och språk. RRRF:s hemspråklärare undervisar runt om i skolor i Sverige. Förbundet är även medlem i Roma and traveler forum i Strasbourg.
   

Malmö

 • Föreningen Resandefolkets Riksorganisation, FRFRO
  Ordförande: Sonny Jenfjord
  Adress: Box 30 74, 200 22 Malmö
  E-post: info@resandefolketsriksorganisation.se
  Hemsida: http://resandefolketsriksorganisation.se/
  FRFRO:s mål och inriktning är att verka för att förtryck och förföljelse av varje enskild person och som leder till rasism ej får förekomma. Alla i det svenska samhället ska behandlas på lika villkor. Föreningen ska samarbeta med berörda myndigheter för att hjälpa de människor som blivit lidande av den orättvisa som förekommit sedan flera årtionde tillbaka och som påverkat deras framtida liv negativt.
   
 • Romska Ungdomsförbundet
  Ordförande: Erland Kalderas Nikolizsoon
  Adress: Romska Ungdomsförbundet c/o Erland Kardalas, Box 150 24, 200 31 Malmö
  E-post: info@rufs.org
  Hemsida: http://www.rufs.org/
  Romska Ungdomsförbundet grundades år 2000 och har 25 medlemsföreningar över hela Sverige. Förbundet bildades med målet att stödja romska ungdomar att involvera sig och agera för de romska ungdomarnas situation. Ett nationellt romskt ungdomsråd har bildats för att tillvarata de romska ungdomarnas tankar och idéer, krav och mål. 
   

Norrköping

Stockholm

Täby

 • Riksförbundet Internationella romska och resande Kvinnocenter
  Ordförande: Rosita Grönfors
  Jourtelefon: 073-557 89 44
  E-post: rositagronfors@yahoo.se
  I styrelsen ingår sju kvinnor från olika grupper som arbetar för att lyfta de romska kvinnornas situation. Förbundet har öppnat en romsk kvinnojour för behövade kvinnor. Förbundet har också ett rådgivningscentrum där de hjälper till med sociala frågor såsom LVU, bostadsfrågor och diskriminering med mera.