Till sidans innehåll

Helsingborg

I Helsingborg genomförs projektet "Praktik för romaklassen - Kraft till arbetsliv". Projektet ska underlätta vägen ut i arbetslivet och skapa goda exempel för såväl romer som arbetsgivare och andra kommuner.
  
Bakgrund
Romaklassen har idag 30 elever inskrivna som läser på nivåer från åk 5 till gymnasiets B-kurser.
 
De flesta elever går i klassen för att få grundskolebetyg, medan en del har sikte på vidare studier på gymnasienivå alternativt yrkesutbildning. Få av de som går i klassen har tidigare studievana och flertalet har ingen arbetslivserfarenhet och kan inte koderna för hur man kommer in i det. De få som har erfarenhet av arbetslivet har oftast dåliga erfarenheter.
 
Någon elev uppger att hon fick sluta när, den fram tills dess nöjda, arbetsgivaren fick reda på att hon var rom. Många elever är i ett mångårigt bidragsberoende och har hamnat i en offerroll. Det finns få positiva förebilder. Samtidigt finns det en okunskap hos arbetsgivare om vad en rom faktiskt kan vara bra på. En del har till exempel ett bra affärssinne och en talang som skulle kunna nyttjas i småföretagande.

Syfte med projektet

  • Praktiken ska underlätta vägen ut till arbetslivet.
  • Skapa goda exempel för såväl arbetsgivare som romer.
  • Utveckla en metod som dokumenteras och kan spridas till andra kommuner.

Mål
Efter en termin ska eleven fått ett ökat förtroende för arbetslivet samt se en realistisk väg till självförsörjning. Inom tre år ska eleven vara i yrkesutbildning alternativt  arbete eller företagande inom branschen.
 
Kontaktuppgifter projektansvariga
Stefano Kuzhicov
Telefon: 042-10 78 98
Mobil: 0732-22 70 61
E-post: stefano.kuzhicov@helsingborg.se
 
Anna-Carin Mortenlind
Telefon: 042-10 78 24   
E-post: anna-carin.mortenlind@helsingborg.se