Till sidans innehåll

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib (alla varieteter), samiska (alla varieteter), finska och meänkieli.
 
De fem nationella minoriteterna i Sverige omfattas alla av den svenska minoritetspolitiken. Minoritetspolitiken ska stärka de nationella minoriteterna och ge det stöd som krävs för att deras språk ska hållas levande.
 
Gemensamt för de nationella minoriteterna i Sverige är att samtliga har funnits i Sverige under mycket lång tid. Därför är deras språk och kultur en del av det svenska kulturarvet. Dessutom har de personer som tillhör gruppen en uttalad samhörighet och en gemensam religiös, språklig, traditionell eller kulturell tillhörighet och på olika sätt manifesterar de
en vilja och strävan att behålla den egna identiteten.
 
 
[Källa: Nationella minoriteter och minoritetsspråk - En sammanfattning av regeringens minoritetspolitik.]