Till sidans innehåll

Romska barn i skolor

Rapporten "Romska barn i skolor" är gjord på uppdrag av Delegationen för romska frågor. I rapporten redogörs för om särskilda insatser för romska barn kan medföra förbättring av deras skolresultat. Studien är gjord i sju skolor i Malmö som i varierande grad har erfarenheter av att ha romska barn bland sina elever.
 
Studien ger en bild av hur dessa skolor ser på de romska barnens skolgång och hur de tar sig an dem för att förbättra deras skolresultat.
 
Rapporten redogör för vad som ser ut att vara hinder för att varaktigt stödja barnen i deras skolarbete. Rapporten ger även uppslag om vad som förefaller vara goda idéer för att hindren ska kunna elimineras.

Rapporten är skriven av Marianne Liedholm och Göran Lindberg, två forskare med bakgrund från Sociologiska institutionen på Lunds universitet.
 
Klicka på dokumentet nedan för att läsa hela rapporten.
 
 

FiltypFilStorlek
PDF Rapporten "Romska barn i skolor" 1.73 Mb