Till sidans innehåll

Grundskola

Majoriteten av de romska barnen saknar grunskoleexamen. Det beror bland annat på att romerna länge har varit en grupp som haft svårt att finna sig tillrätta i det svenska samhället.
 
Det beror dels på att romerna hållit sig för sig själva, dels på att romer tidigare i Sverige inte fick stanna mer än tre veckor på samma plats. Det innebar att romerna grundlade en misstänksamhet mot det svenska samhället, vilket fick till följd att barnen missade skolgången. Trots att gruppen nu varit bofast sedan mitten av 1960-talet, finns mönstret fortfarande kvar.
 
Studietraditionen saknas i många romska familjer. Därför har föräldrarna svårt att ge barnen det stöd som behövs. För att komma tillrätta med utanförskapet är det av största vikt att romska barn och ungdomar får stöd att klara sin ordinarie skolgång.
 
1998 genomfördes en enkätundersökning riktad till Stockholms samtliga skolor ("Romska barn - hur går det för dem i skolan?"). Studien visade att att de romska elerverna hade en avsevärt högre frånvaro än än genomsnittseleven på samtliga studier och i samtliga stadsdelar.