Till sidans innehåll

Malmö

Malmö stad har från regeringskansliet genom delegationen för romska frågor fått en förfrågan om att svara på ett antal frågor angående romers situation i Malmö. Vidare efterfrågar delegationen information om vilka riktlinjer kommunen arbetar utifrån angående minoritetspolitiken.
 
Resultatet av förfrågan är en rapport, som du kan läsa genom att klicka på dokumentet till höger. Rapporten utgår till stor del från samtal som förts med romska företrädare och andra sakkunniga på området. Ytterligare ges förslag, vilka kommer utav initiativ från de romska företrädarna, på hur Malmös framtida minoritetspolitik gällande romer skulle kunna vara utformad.
 
Vidare har stadsdelarna gett information om skolsituationen och ett antal frågor har ställts till arbets- och integrationscenter. Rapporten innehåller också en sammanfattande genomgång över vilka projekt och insatser riktade till romer som kommunen tidigare genomfört samt vilka verksamheter som pågår just nu.
 
 
Romskt informations- och kunskapscenter

I Malmö stad finns Romskt informations- och kunskapscenter som erbjuder stöd och råd till romer i olika samhällsfrågor. Det kan till exempel vara:

  • Information om hur det svenska samhället fungerar.
  • Praktisk information om hur du kan gå vidare med en idé eller ett problem.
  • Stöd till kommunala verksamheter som har uppdrag enligt minoritetslagstiftningen, till exempel skolan.
Centret och Malmö stad vill nå en ökad ömsesidig förståelse och integration mellan romer och icke-romer. Centret ska bygga upp en kunskapsbank för att stödja ett ökat minoritetspolitiskt engagemang i Malmö stad.
 
Romskt informations- och kunskapscenter finansieras av Delegationen för romska frågor.
 
Adress och öppettider
Romskt informations- och kunskapscenter finns på Kirseberg, men arbetar för hela Malmö.
Adress: Fritids- och kulturhuset, Dalhemsgatan 5 i Malmö.
Öppettider: Måndag-fredag klockan 10-14.
 
Mer information
Klicka på dokumenten nedan för mer information om Romskt informations- och kunskapscenter.