Till sidans innehåll

Kultur och språk

Kultur
De nationella minoriteterna har ett rikt kulturliv som bland annat visas i olika former av konstnärlig verksamhet. Det bidrar till att bevara och utveckla minoritetskulturerna i Sverige, samtidigt som det berikar kulturlivet i allmänhet.
 
Språkvård
Av det nationella språkpolitiska målet framgår att alla har rätt till språk. Bland annat framhålls rätten att bruka och utveckla det egna nationella minoritetsspråket. Den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen ansvarar för språkvården av de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
 
Gemensamt för de nationella minoriteterna i Sverige är att de har funnits i Sverige under mycket lång tid. Därför är deras språk och kultur en del av det svenska kulturarvet.