Till sidans innehåll

Att rädda ett visarv

Hur kan man sjunga glada sånger när hjärtat gråter? Den 29 december klockan 21.30 visar SVT2 programmet "Romanifolkets visa", en dokumentär av Emma Eriksson och Lotta Nydahl Frånberg.
 
I dokumentären Romanifolkets visa får vi en unik inblick i resandefolkets slutna musikkultur. Nu väljer Ralf Novak Rosengren som tillhör den diskriminerade minoritetsgruppen resande/romanifolket att träda fram offentligt i TV. Vi får följa honom i vardagen och i ett engagerat arbete med att bevara sin kulturs sånger och musik.
 
- Vi har alltid tidigare hållit vår kultur sluten inom den egna familjen, men nu håller språket och sångerna på att försvinna. säger Ralf Novak Rosengren.
 
Det är på grund av förföljelser, trakasserier och skamkänslan av att tillhöra en folkgrupp som ansetts smutsig som resandefolket har lagt locket på till sin kultur, sitt språk och sina traditioner. Men nu riskerar musikskatten att försvinna eftersom de få äldre som behärskar musiken och sångtraditionerna försvinner en efter en.
 
Med en bakgrund som rockmusiker har Ralf Novak Rosengren nu i vuxen ålder insett vikten av att samla in och framföra gamla resandesånger som hans förfäder sjungit. Bland annat framträder han på Linköpings folkmusikfestival och sitter med i ett råd hos Svenskt visarkiv där man nu också har som uppgift att bevara resande/romanifolkets musik.
 
Resandesångerna har en stark koppling till medeltida ballader och svensk folkmusik men är unika i sättet de framförs på. De var mycket tack vare resandefolket som musik  tidigare innan radion fanns, fördes mellan byar, utvecklades och fick nya influenser. Sångerna går  ofta i moll och speglar livet de resande levde.
 
Programmet är en del av julen i SVT.
 
[Källa: SVT]