Till sidans innehåll

Staffanstorp

Målmedvetet föräldrastöd i Staffanstorps kommun
Under hösten 2007 och framöver har romska föräldrar fått stöd och utbildning genom föräldrakurser enligt COPE-modellen. Utbildningen inkluderar också alkohol-, läkemedel-, och drogkunskap. Två romska handledare bosatta i Staffanstorp har utbildats i COPE, Micika Petrov och Goran Bogdanov.
 
Genom att stötta föräldrarna i sin föräldraroll har positiva effekter varit märkbara när det bland annat gäller barnens skolnärvaro. Stärkt föräldraroll kan också bidra till att alkoholdebuten skjuts upp och att färre romska ungdomar testar droger. Detta skapar en gynnsam utveckling för de unga romerna i Staffanstorps kommun.
 
Syfte
COPE, som står för The Community Parent Education Program, är framtagen av professor Charles Cunnigham vid Mc Master Children Hospital i Hamilton, Canada. Syftet med kurserna är att ge föräldrarna verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och att stärka föräldraskapet.
 
Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och skapa stödjande nätverk. COPE-metoden är evidensbaserad och ett flertal internationella - men även nationella - utvärderingar har genomförts. I COPE-utbildningen i Staffanstorp tillkommer utbildning i alkohol - och drogkunskap för att de romska föräldrarna på ett tidigt stadium ska kunna se och uppfatta om deras ungdomar använder alkohol och droger. Föräldrarna får också verktyg för att lära sig hur de ska kunna hantera uppkomna situationen samt hur man tar kontakt med nätverk för att få hjälp.
 
En COPE - utbildningsfilm på romanis färdigställs under 2009.
 
Målsättning
Behovet av romskt material för såväl föräldrautbildning som metoder kring alkohol- och drogproblematik är stort i hela landet. Med den kunskap och erfarenhet kring detta unika projekt som finns i Staffanstorps kommun, bör detta kunna ligga till grund för liknande satsningar i andra kommuner i Sverige. Staffanstorps kommun vill genom denna utbildning och med de verktyg som arbetats fram under året öka möjligheterna till konstruktiva samtal och samarbete mellan samhälle och romska familjer i hela Sverige.

Kontaktpersoner
Ansvarig är analysstrateg Patrik Runesson, Staffanstorps kommun, telefon 0709-35 12 15.
 
Experterna Ulla-Britt Hedenby, telefon 0733-59 58 80 och Ingrid Bolmgren, telefon 0709-52 75 10, båda med lång erfarenhet av arbete med romer och med ansvar för alkohol- och droginformation medverkar och har utvecklat metoderna.
 
Specialpedagog Hans Palmé, telefon 0709-35 17 77 arbetar som resursperson inom kommunen.
 
Staffanstorps kommun har i detta projekt haft ett nära samarbete med Rädda Barnen i Staffanstorps/Hjärups kommun.