Till sidans innehåll

Vuxenutbildning

Många frågar sig varför just romer antas behöva utbildning där deltagandet bygger på tillhörigheten inom en viss etnisk grupp.
 
Den formen av utbildningar behövs därför att många romer misslyckas med sina studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Eleverna har ofta haft mycket negativa erfarenheter från sina studier och känt sig osäkra i klassen. När vuxna romer ska ta igen förlorad tid inom vuxenutbildningen behöver många mycket stöd.
 
Specialutbildningar för romer är inget självändamål, men har visat sig framgångsrika. När stora delar av den romska befolkningen står helt utanför arbetsmarknaden måste kraftfulla åtgärder vidtas. De romer som klarar en utbildning och får ett arbete kan utgöra ett stöd för sin grupp och blir också positiva förebilder.