Till sidans innehåll

Historik

Numera är det allmänt vedertaget att romernas ursprung finns i Indien. Under 1000-talets första decennier invaderades Sind och Punjab i nuvarande Indien och Pakistan av ghaznaviderna, ett muslimskt folk av turkiskt ursprung från nuvarande östra Afghanistan.
 
Romerna, som var en indiskt folkgrupp, motstod de muslimska anfallen och lyckades fly. Via Persien, Armenien och Bysantinska riket tog de sig så småningom till Europa.
 
Romernas ankomst till Europa brukar beräknas till omkring år 1300. År 1322 noteras deras närvaro på Kreta. I dag finns romer över hela världen. De första romerna kom till Sverige i början av 1500-talet. I dag finns det ca 50.000 romer bosatta i Sverige.
 
Flaggan
Flaggan för den romska folkgruppen antogs på den första romska världskongressen 1971 i London.
 
 
[Källa: Texterna i avsnittet om historik och traditioner är sammanställda av Manuel Tan Marti. Materialet publicerades ursprungligen på Stockholms stads (kulturförvaltningen) hemsida om de nationella minoriteterna.]