Till sidans innehåll

Kelderashgruppens historia och kulturarv i Sverige

Rapporten "Kelderashgruppens historia och kulturarv i Sverige" är en intervjustudie framtagen för Delegationen för romska frågor. Studien har tillkommit på romskt initiativ i syfte att med utgångspunkt främst i intervjuer gjorda med äldre romer göra en första kartläggning av kelderashgruppens historia i Sverige med fokus på livssituation och kulturarv.
 
Det är också dessa intervjuade romers röster som framför allt här får komma till tals i texten. Den tidsperiod som intervjuerna berör är tiden från ankomsten till Sverige kring förra sekelskiftet och fram till 1960-talet och därmed också slutet på lägertiden. Studien genomfördes mellan november 2008 och mars 2010.
 
I studien intervjuas fem romer i åldrarna 60-80 år bosatta i olika delar av landet. Vid intervjuerna har oftast också andra anhöriga medverkat och bidragit med synpunkter. Dessutom har informella samtal förts med ytterligare personer och i tillägg till detta studiebesök på lägerplatser och besök på museer gjorts. I texten redovisas tre av intervjuerna i sin helhet.
 
Rapporten är skriven av Mikael Demetri, Angelina Dimiter-Taikon och Christina Rodell Olgaç på Södertörns högskola.
 
Klicka på dokumentet nedan för att läsa hela rapporten.