Till sidans innehåll

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter undertecknandes 1995. Konventionen trädde i kraft den 1 februari 1998 sedan den ratificerats, det vill säga godkänts, av 12 länder.
 
Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter är uppbyggd som en principdeklaration. I konventionen anges att de principer som kommit till uttryck i konventionen ska förverkligas genom nationell lag och lämplig regeringspolitik.
 
Ramkonventionen innehåller inte någon definition på en nationell minoritet. Det betyder att de ratificerande staterna själva kan avgöra vad som kännetecknar en nationell minoritet. Även om ramkonventionen inte innehåller någon definition har det under tillkomsten framgått att begreppet syftar på grupper med långvarig anknytning till en stat. I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalsfinnar.
 
Ramkonventionen omfattar bestämmelser om skydd för språk samt skydd och stöd för minoritetskulturer, traditioner, kulturarv och religion, vilket är vidare än de områden minoritetsspråkskonventionen tar sikte på.
 
 
[Källa: Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.]