Till sidans innehåll

Ternenge Djesá - drömmar och visioner

Ternenge Djesá, Drömmar och visioner, var namnet på den ungdomskonferens som Romska ungdomsförbundet, RUF, arrangerade i Norrköping den 16-17 maj 2009 på uppdrag av Delegationen för romska frågor. De cirka 100 romska deltagarna, ungdomar mellan 16-25 år, kom från hela landet.
 
Under denna tvådagarskonferens fick Delegationen för romska frågor mycket matnyttigt att ta till sig för de kommande förslagen till regeringen.
 
Klicka på länken nedan för att läsa rapporten.
 

FiltypFilStorlek
PDF Ternenge Djesá - drömmar och visioner 5.00 Mb