Till sidans innehåll

Gymnasium

Romernas levnadssätt har under senaste generationen förändrats radikalt. Det innebär att romerna nu inte längre lever åtskilda från samhället i samma utsträckning som tidigare.
 
Trots de nedslående resultaten i olika undersökningar som gjorts under årens lopp om de romska barnens skolsituation, fullföljer de romska barnen nu i större utsträckning grundskolan. Och några romska ungdomar går ut gymnasiet varje år. I dag finns också fler romer ute på arbetsmarknaden.