Till sidans innehåll

Hur blev det med anställningen?

I rapporten "Hur blev det med anställningen?" har Charles Westin och Manuel Tan Marti genomfört uppföljningsintervjuer med romer som utbildat sig till lärarassistenter, barn- och ungdomsledare, och barnskötare vid Sundbybergs folkhögskola.
 
Just det faktum att utbildningen utformades för att lyfta upp den romska gruppens utbildningsförhållanden gör försöksverksamheten särskilt intressant. I den mån som diskriminering av romer spelar in för utgången av projektet i termer av måluppfyllelse på längre sikt, så kan diskriminerande behandling inte tillskrivas personer knutna till utbildningen, eller till folkhögskolans regelsystem. Författarna av rapporten har försökt komma diskriminerande strukturer i det svenska samhällets sätt att fungera på spåren. Författarnas blick är riktad mot det svenska majoritetssamhället, inte mot den romska kulturen.
 
Grundtanken bakom studien var att undersökningen inte skulle göras på romer utan tillsammans med romer. Avsikten var inte att sammanställa en lista över tillkortakommanden hos individuella romer, det romska samhället eller den romska kulturen. Avsikten med de intervjuer som redovisas var att göra enskilda romers röster hörda, att den enskilda romska elevens synpunkter och erfarenheter tas tillvara.

Rapporten bygger på intervjuer med elva elever som deltog i utbildningen, och där alla utom en elev fullföljde den. De ger en nyanserad bild av hur de utexaminerade lärarassistenterna, barnskötarna och barn- och ungdomsledarna ser på sin situation under och efter utbildningen, och vad som kan ligga bakom den svårighet som flera av dem har mött att få anställning.
 
 

FiltypFilStorlek
PDF Rapport: Hur blev det med anställningen? 322.32 Kb