Till sidans innehåll

Kontakt

Delegationen för romska frågor har avslutat sitt arbete och lämnat sitt betänkande, Romers rätt till - en strategi för  romer i Sverige,  till regeringen den 30 juli 2010.

Om du vill läsa betänkande finns det på  att hämta hem här (länka till http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/150025)

Mer information om romer och de övriga nationella minoriteterna i Sverige kan du få på www.minoritet.se