Till sidans innehåll

Aneli Sari, Yrjö Tähtelä, Indira Gandhi och W R Rishi, New Delhi 1976. Fotograf: Gunni Nordström, 1976.

Språk och kultur

Romerna består av många grupper och släkter som uppvisar stora skillnader i såväl språk som kultur och sedvänjor.
 
På grund av förföljelse under århundraden har romernas överlevnadsstrategi varit att leva i slutna grupper, som värnat om sin kultur och sitt språk. Romanes är romernas gemensamma språk och har sin grund i sanskrit. Under århundradenas lopp har språket splittrats i så många undergrupper att alla romer inte kan göra sig förstådda med varandra.
 
Romanes
Romanes består av en rad olika varieteter (svenska romani, finska kaále, kalderasch, lovari, tjurari, sinto, arli, bulgari, och gurbet med flera). Trots att romerna i Sverige tillhör olika "stammar" med olika traditioner och varierande varieteter av romanes, uppger de sig vara och känner sig som ett sammanhållet folk.