Till sidans innehåll

Lokala romska föreningar

Har finns en lista över lokala romska föreningar i Sverige. I vänstermenyn, under rubriken Romska riksorganisationer, hittar du också romska riksorganisationer i Sverige.
 
Saknas din förening på den här sidan? Kontakta Ann-Marie Algemo på Delegationen för romska frågor:
ann-marie.algemo@integration.ministry.se
Ange föreningens namn, kontaktuppgifter, eventuell hemsideadress och skriv gärna kort om vad föreningen arbetar med.
 
Göteborg

 • Svarta Safirer
  Kontaktperson: Helen Zekir
  Telefon: 031-48 75 36, 073-713 53 29
  Adress: Bergsjögården, Universumsgatan 1, 415 21 Göteborg
  Hemsida: www.svartasafirer.com
  Romaföreningen Svarta Safirer har funnits sedan 1997 och var från början främst inriktad på musikverksamheten genom musikorkestern Svarta Safirer. År 2000 vidgade föreningen verksamheten till en familjeverksamhet, inriktad på ungdomar i åldern 5-20 år. Föreningen har cirka 400 medlemmar, varav en tredjedel barn och ungdomar. De flesta är romer från före detta Jugoslavien, Makedonien, Kosovo och Serbien. Föreningen är öppen för alla och har också medlemmar med annan bakgrund. De flesta medlemmar bor i Bergsjön i Göteborg.
    

Stockholm

 • Nevo Drom
  Ordförande: Kari Palmroth
  Besöksadress: Gustavlundsvägen 168 A, Alvik
  Telefon: 08-704 30 02
  E-post: kpdavid@hotmail.com
  Hemsida: www.nevodrom.se
   
  Nevo Drom - ny väg - är en stockholmsförening, som främst vänder sig till romer, men är även öppen för allmänheten. Föreningens målsättning är bland annat att ta tillvara romernas intressen i etniska, kulturella, språkliga och sociala frågor i minoritetspolitikens anda.

   

 • Nevo Glimmos
  Ordförande: Ossi Borg.

   

 • Romskt kulturcentrum i Stockholm, RKC
  Föreståndare/samordnare: Hans Caldaras
  Besöksadress: Lingvägen 100 i Gubbängen, Enskede (T-bana Gubbängen)
  Postadress: Box 6097, 122 06 Enskede
  Telefon: 08-508 52 421
  E-post: arkivet@romsktkulurcentrum.se
  Hemsida: http://www.romanokher.com/
  RKC invigdes 2004 och är ett "romernas hus", en informationskälla och mötesplats för alla som är intresserade av romernas kultur. Föreningen bidrar till att värna, synliggöra och tillgängliggöra romernas kultur och kulturarv. Verksamheten omfattar konst och kultur, historia och språk, utbildning, pedagogik och forskning med mera.

   

 • Romska kristna Socialdemokrater
  Ordförande: Lars Demetri.

   

 • Romano Paso
  Ordförande: Gregor Dufunia Kwiek
  Adress: Friggagatan 10, 7tr, 114 27 Stockholm
  Telefon: 070-471 11 89
  E-post: romanopaso@hotmail.com
  Hemsida: http://www.romanopaso.org/
  Romano Paso är en ideell förening. Föreningen bygger och förstärker banden mellan olika romska grupper och icke-romer.

   

 • Romska Musiksällskapet
  Romska Musiksällskapet är en politiskt oberoende, ideell förening med säte i Stockholm.
   
  Rent historiskt är den romska musikkulturen mycket inflytelserik, men i dagsläget är den på väg att falla in i glömska. I Sverige utgör den romska musikkulturen inte en del av det allmänna kulturutbudet, vilket är vad denna förening vill ändra på. I kulturbevarande och brobyggande syfte avser vi berika det svenska kulturutbudet med den romska musiken, detta genom att organisera en årlig musikfestival i centrala Stockholm. Ett arrangemang där "svenskar" och romer tillsammans kan uppleva traditionell romsk musik från hela Europa.
   
  Vi vill synliggöra den romska musiken och därmed bidra till ökad förståelse för romsk kultur i Sverige. Samtidigt vill vi motverka den känsla av rotlöshet och utanförskap många svenska romer känner i samhället. Vi vill erbjuda en möjlighet att känna stolthet över sin historia och den unika kultur ur vilka romerna är sprungna.
   
  Föreningen drivs av Harry Kwiek som är Sveriges första romska jurist.
   
  Adress: Romska Musiksällskapet, Box 3680, 103 59 Stockholm
  Webbsida: www.romskafestivalen.se
  E-post: info@romskafestivalen.se

   

 • Zigenarföreningen i Stockholm
  Ordförande: Lars Demetri.

   

 • Zigenska kulturhistoriska föreningen
  Adress: Flygargatan 9, 128 34 Skarpnäck
  Telefon: 08-604 43 28,070-286 91 97
  Zigenska kulturhistoriska föreningen arbetar med att föra fram de svenska romernas liv och öden under 1900-talets Sverige och fram till i dag. Föreningen vill visa att svenska zigenare (romer) som har varit i Sverige i ungefär 100 år inte skiljer sig så mycket från den "vanliga" befolkningen.