Till sidans innehåll

Romska konferensdeltagare tillsammans med Indira Gandhi i New Delhi 1976. Fotograf: Gunni Nordström, 1976.

Varför benämningen zigenare?

Gamla dokument från olika håll i 1500-talets Europa visar att man trodde att romerna kom från den sjunkna Atlantis, från månen eller från Egypten.

Det engelska ordet för zigenare är gypsies och den spanska är gitanos, ord som helt enkelt betyder egyptier.
 
I Grekland förväxlades romerna med en annan folkgrupp och kom att kallas atsiganoi, vilket har givit upphov till ordet cigani på de slaviska språken, zigeuner på tyska och zigenare på svenska. I Sverige kallades de till en början för tatarer, som är ett ryskt folkslag. Den benämningen förvanskades senare till tattare.