Till sidans innehåll

Europarådet om romer

"Dosta", romska för "enough", är en kampanj initierad av Europarådet och syftar till att föra icke-romer närmare den romska befolkningen. 
 
Genom kampanjen, som genomförs i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien samt Makedonien, vill Europarådet stoppa fördomar och stereoptypa bilder av romer - inte genom att fördöma synen på romer - men genom att bryta dem.
 
Romer tillhör den europeiska befolkningen och det finns 8-10 miljoner romer i nästan alla EU:s medlemsstater. I några central- och östeuropeiska länder utgör romerna över 5 procent av befolkningen. Precis som alla andra europeer har romer inte enbart skyldigheter, utan även rättigheter, och deras medborgarskap och mänskliga rättigheter måste erkännas på samma villkor som för övriga befolkningen.
 
 
[Källa: Europarådets hemsida.]