Till sidans innehåll

Stockholm

I Stockholms stad har stadsledningskontoret ett övergripande ansvar för att samordna och följa upp stadens arbete med minoritetsfrågor. Se länk till höger för mer information.
 
Som ett led i att stödja de nationella minoritetskulturerna har kulturförvaltningen i uppdrag att stödja nationella minoritetsföreningar. Se länk till höger för mer information.
 
Mer information
Annika Hälldin
Handläggare av projekt- och verksamhetsstöd
Telefon: 08-508 31 937
E-post: annika.halldin@kultur.stockholm.se
 
 
[Källa: Stockholms stad.]