Till sidans innehåll

Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden

DO, Diskrimineringsombudsmannen, tar varje år emot ett stort antal anmälningar som rör  bostadsmarknaden – upplevelsen av diskriminering och att den etniska tillhörigheten har  avgörande betydelse för individers möjligheter på bostadsmarknaden är tydlig. Det visar DO:s rapport "Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden".
 
DO:s särskilda arbete kring diskriminering på bostadsmarknaden och de juridiska processer som DO drivit pekar med all tydlighet på att diskrimineringen på bostadsmarknaden är ett omfattande samhällsproblem. Såväl forskning kring segregation som studier kring  diskriminering och DO:s lokala arbete med etniska minoriteter bekräftar bilden av att vissa  grupper i det svenska samhället har sämre möjligheter på bostadsmarknaden på grund av sin etniska tillhörighet.
 
Förekomsten av diskriminering är tydlig både på strukturell och individuell nivå. Rapporten bygger på en mängd kunskapskällor, inte minst aktörer som direkt berörs av frågan i olika led, vilket ger den en särskild styrka. Det finns bostadsområden i svenska städer med  missförhållanden som gör att det kan ifrågasättas om rätten till bostad är tillförsäkrad alla utan diskriminering och om Sverige lever upp till åtaganden enligt internationella  konventioner.
 
DO kan konstatera att avsaknaden av ett rättslig skydd där rättighetens innebörd, ansvaret för att förverkliga rättigheten och möjligheten att utkräva rättigheten, leder till att grupper och individer inte får tillgång till rättigheten och därigenom diskrimineras.
 
Klicka på dokumentet nedan för att läsa hela rapporten.

FiltypFilStorlek
PDF "Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden" 664.55 Kb