Till sidans innehåll

Ledamöter

Ledamöter i Delegationen för romska frågor:

 • Maria Leissner
  Ordförande, demokratiambassadör.
   
 • Gunno Gunnmo
  Biträdande ordförande.
   
 • Angelina Dimiter-Taikon
  Föreståndare för Roma Kulturklass.
   
 • Christina Johnsson
  Jur. dr. minoritetsrättigheter.
   
 • Göran Johansson
  Särskild utredare i utredningen om vanvård i den sociala barnavården.
   
 • Sejran Menekshe
  Modersmållärare i romani, Trollhättan.
   
 • Soraya Post
  Ledarmot i Delegationen för mänskliga rättigheter. Ordförande IRIWN.
   
 • Tuula Schwartz
  Romsk kunsult. Rådgivare och sakkunnig inom romska frågor. Arbetar med romskt integration, förebyggande diskriminering, trafficing, ungdomsfrågor, kvinovåld samt jämställdhet och demokrati i frågor som rör romska kvinnors rätt i samhällslivet och politiken.
   
 • Charles Westin
  Professor på Stockholms universitet.
   
 • Marian Wydow
  Sakkunnig inom romska frågor. Brobygare i Malmö stad.