Till sidans innehåll

Rapport - verksamhetsår 2007

Delegationen för romska frågor har skrivit en rapport med redovisning av den verksamhet som har bedrivits i delegationen under mars-december 2007.
 
I rapporten lämnas även delegationens hittillsvarande bedömningar om åtgärder som syftar till att förbättra romernas situation, samt tankar kring delegationens fortsatta arbete.
 
Delegationen ska senast den 31 december 2009 slutredovisa uppdraget och samtidigt lämna förslag till hur arbetet för att förbättra romers situation ska fortsätta efter det att delegationen har avslutat sitt uppdrag.
 
Läs hela rapporten genom att klicka på dokumentet till höger på sidan. Rapporten finns att läsa i både word- och pdf-format.