Till sidans innehåll

É Romani Glinda

É Romani Glinda är en politiskt och religiöst oberoende tidskrift som i första hand vänder sig till romer, men även till olika organisationer och myndigheter, samt till alla andra som är intresserade.
 
É Romani Glinda tar upp frågor som rör romer på olika nivåer, både nationellt och internationellt. Tidningen arbetar för romers integration i samhället och lyfter fram den romska kulturen i olika artiklar och reportage.
 
Tidningen är den enda romska tidskriften som når romer i hela Sverige. Alla romer får tidningen gratis. Institutioner, organisationer och bibliotek stödprenumererar på tidningen. 
 
Kontaktuppgifter
Postadress: Egnahemsvägen 58, 141 37 Huddinge
Telefon: 08-779 40 31
E-post: fred@romaniglinda.se