Till sidans innehåll

Kvinnokonferensen Amare glasura ashunde

Den 3-4 december 2007 arrangerades konferensen Amare glasura ashunde – Our Voices Heard Romani Women’s Rights Conference.
 
Organisatörer

  • Integrations- och jämställdhetsdepartementet i Sverige.
  • Europarådet.
  • Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA).
     

Om konferensen
Delegationen för romska frågor deltog på den romska kvinnokonferens den 3-4 december 2007 på Lejondals slott i Stockholm. Syftet med konferensen var att skapa ett diskussionsforum för utbyte av information och goda modeller mellan beslutsfattare och romska kvinnliga nätverk i Europa om de utmaningar romska kvinnor möter idag.
 
Konferensens huvudsyfte var att ge romska kvinnor en möjlighet att uttrycka sina angelägenheter särskilt vad gäller trafficking, reproduktiva rättigheter och tillgång till folkhälsovård. Konferensen undersökte även hur romska kvinnor på ett positivt sätt kan ha inflytande på den romska politiken som implementeras i Europa idag.
 
Konferensen var öppen för särskilt inbjudna representanter från femton olika länder.