Till sidans innehåll

Vad betyder diskriminering?

Diskriminering betyder orättvis behandling eller negativ särbehandling, olika behandling av lika fall. Diskriminering sker när när en person behandlas sämre än en annan person i en jämförbar situation.
 
Lagen reglerar diskriminering som har samband med

 • etnisk tillhörighet
 • funktionshinder
 • kön
 • sexuell läggning
 • religion och annan trosuppfattning
   

Det finns i stort sett inga andra grunder som har ett lagskydd mot diskriminering. Om du till exempel tycker att du blir negativt särbehandlad på grund av att du röker eller inte får komma in på ett kafé om du har en barnvagn med dig finns inget lagskydd.
 
Lagen ger dig ett skydd mot tre olika former av diskriminering: direkt, indirekt och trakasserier.
 
Direkt diskriminering
Direkt diskriminering sker om du blir orättvis eller sämre behandlad än andra på grund av din etniska tillhörighet eller tro.
 
Exempel: du kontaktar ett bostadsbolag för att få titta på en ledig lägenhet och de säger att det inte finns några lediga lägenheter. Du tror att det beror på att du har ett utländskt namn. När din kompis, som har ett svenskt namn, ringer upp en liten stund senare får hon flera förslag på lediga lägenheter som hon kan titta på.
 
Indirekt diskriminering
Ibland räcker det inte att behandla alla lika. Lagen kräver också att bostadsbolaget, hyresvärlden eller mäklaren, inom vissa gränser, tar hänsyn till att vi har olika etnisk och religiös bakgrund. Att inte ta sådan hänsyn kan vara indirekt diskriminering.
 
Exempel: du ringer en hyresvärd för att få titta på en ledig lägenhet. Hyresvärlden säger att han bara hyr ut lägenher till personer som har svenskt medborgarskap.
 
Trakasserier
Trakasserier är kränkande beteenden som har samband med din etnicitet eller religion. Det är du som avgör själv vad som är kränkande. Det kan handla om nedsättande ord, förlöjligande, rasistiska bilder, märken eller klotter.
 
Exempel: du blir kallad "svartskalle" av vaktmästaren som arbetar för din hyresvärd.
 
Diskriminerad som arbetssökande?
Om du misstänker att du har blivit diskriminerad när du sökt ett jobb (om du till exempel inte ens kallats på intervju trots att du har väldigt goda meriter) kan du kontakta arbetsgivaren och fråga varför de inte var intresserade av dig. Du har också alltid rätt att få en skriftlig uppgift på vem som fick jobbet och vilka meriter denna haft.
 
Om du efter detta fortfarande misstänker diskriminering bör du göra en anmälan till DO eller ditt fackförbund som kan inleda en utredning.
 
I skolan
Diskriminering innebär att en person blir orättvist behandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Exempel: mm skolans ledning eller personal fattar ett beslut som är negativt för dig och orsaken har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder kan det alltså vara diskriminering. Då kan du som barn eller elev få ett skadestånd av skolan.
 
Om du har frågor om diskriminering eller vill veta vart du ska vända dig, kan du ta kontakt med barn- och elevombudet för likabehandling som finns på Skolverket. Ombudet kan vägleda dig vidare.
 
Förbudet gäller inom en rad samhällsområden
Lagen mot diskriminering ska ge dig ett skydd mot diskriminering inom en rad samhällsområden, till exempel:

 • arbetsförmedling
 • a-kassan
 • bank
 • bostad
 • butik
 • fackförening
 • försäkring
 • resa och transport
 • restaurang
 • sjukvård
 • socialförsäkring
   

[Källa: Diskrimineringsombudsmannen, DO.]