Till sidans innehåll

Inventering av forskningen om romer i Sverige

En av Delegationen för romska frågors uppgifter är att utreda romernas situation i Sverige, bland annat genom att sammanställa och redovisa kunskap som finns på området.

Som ett led i detta arbete gavs Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet under våren 2008 i uppdrag att inventera forskningen kring romerna i Sverige. Denna rapport syftar till att redovisa resultaten av inventeringen och utmynnar i ett antal förslag på forskningsområden som bör prioriteras.
 
 

FiltypFilStorlek
PDF En inventering av forskningen om romer i Sverige 419.21 Kb