Till sidans innehåll

Experter

Delegationen för romska frågor samarbetar i relevanta frågor med organisationer som Diskrimineringsombudsmannen, (DO), Barnombudsmannen (BO), Statens skolverk, Forum för levande historia och Socialstyrelsen.

 • Arjun Bakshi
  Utredare, Sveriges kommun och landsting.
   
 • Olle Josephson
  Chef för Språkrådet. Olle Josephson leder arbetet på Språkrådet och arbetar särskilt med frågor av mer språkpolitisk karaktär.
   
 • Katri Linna
  Diskrimineringsombudsmannen, DO.
   
 • Lars Lindgren
  Diskrimineringsombudsmannen, DO.
   
 • Jorge Rivera
  Projektledare på Barnombudsmannen, BO.
   
 • Joakim von Scheele
  Projektledare på Forum för levande historia.
   
 • Mats Wennerholm
  Utvecklingschef på Skolverket.
   
 • Charlotta Wickman
  Departementsråd och chef för diskrimineringsenheten.
   
 • Fredrik Wikström
  Ungdomsstyrelsen.
   
 • Annika Öquist
  Utredare på socialtjänstavdelningen, Socialstyrelsen.