Till sidans innehåll

Decade of Roma Inclusion

"The Decade of Roma Inclusion 2005–2015" är ett samarbete mellan nio cental- och sydosteuropeiska länder och syftar till att förbättra romernas socioekonomiska status och öka den sociala integrationen.
 
I projektet ingår såväl regeringar som ickestatliga organisationer och romer. Syftet är att förbättra romernas situation genom att bekämpa fattigdom och den diskriminering de utsätts för. Fokus ligger på utbildning, arbete, hälsa och boende.
 
De nio länder som deltar är Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Gemensamt för dessa länder är att de alla har en betydande romsk minoritet som missgynnas både ekonomiskt och socialt. Varje deltagande land har utvecklat en nationel handlingsplan som specificerar hur arbetet ska bedrivas och målen nås.
 
 
[Källa: Decade of Roma Inclusion.]