Till sidans innehåll

European Roma and Travelling Forum

The European Roma and Travellers Forum, ERTF, är en internationell romsk organisation, som förenar romska organisationer över hela Europa.
 
Organisationen, som har sitt säte i Strassburg, bildades 2004 och arbetar mot den rasism och diskriminering som romer utsätts för. ERTF är unik, inte enbart för organisationens storlek och geografiska spridning, men också för att den samlar representanter från ett flertal romska grupper såsom Kelderas, Lovara, Sinti, Kale, Beas, Jenish, Resande, Pavees/Travellers och ytterligare cirka 20 grupper.
 
Ett samarbetsavtal med Europarådet ger ERTF möjligheten att aktivt ta del i rådets arbete. Organsationen strävar efter liknande relation med andra internationella organisationer, främst EU:s institutioner, FN och OSCE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). 
 
 
[Källa: European Roma and Travellers Forum.]