Till sidans innehåll

Organisationer

Det romska föreningslivet i Sverige och inom EU är omfattande och det finns många romska lokalföreningar, riksförbund och församlingar.
 
Föreningarna och organisationerna driver olika former av verksamheter för sina medlemmar. Många föreningar samarbetar med myndigheter och andra intresseorganisationer. I föreningarna finns aktivister och medlemmar, som bland annat driver kulturella och sociala frågor samt integrationsfrågor. Många föreningar har informatörer som gärna delar med av sin kompetens till landets kommuner.
 
Ökat inflytande för romerna
Inom minoritetspolitiken är frågan om inflytande i samhällslivet för romerna av stor betydelse. Olika åtgärder har därför vidtagits för att stärka romernas möjligheter till inflytande. Bland annat hålls samrådsmöten med företrädare för delegationen för romska frågor och romska organisationer.
 
Organisationer som företräder romerna tilldelas även årligen ekonomiskt bidrag i syfte att underlätta verksamheten för dessa organisationer.
 
Det finns flera skäl till att romerna bör ha möjlighet att påverka beslut som rör dem själva. Ett centralt skäl är att romerna själva är bäst lämpade att se den egna gruppens behov och önskemål. Därför är det väsentligt att det förs en dialog mellan myndigheter på olika nivåer och romerna då beslut fattas i frågor som berör romerna. Enligt regeringens mening är det viktigt att romerna ges möjlighet till inflytande.