Till sidans innehåll

Eventuell Sanningskommission för romer och resande/resanderomer i Sverige

Rapporten diskuterar hur en Sanningskommission skulle kunna se ut och bedriva sitt arbete.
 
Denna diskussion innefattar bland annat kommissions sammansättning, mandat och arbetsuppgifter, dess befogenhet och resurser, olika former av offentliggörande, stödprogram för dem som vittar om övergrepp som de utsatts för, samt olika sätt att resonera kring gottgörelse och kompensation för offren.
 
Enligt rapporten skulle en sanningskommission för romer och resande/resanderomer i Sverige kunna ha karaktären av en ”historisk sanningskommission”, där syftet är att markera att tiden är inne för att göra upp med rättighetskränkningar i det förflutna.
 
Klicka på dokumentet nedan för att läsa hela rapporten.