Till sidans innehåll

Agnesbergs folkhögskola, Göteborg

Agnesbergs folkhögskola i Göteborg är den första romska folkhögskolan i Norden. Skolan startade med statsanslag i januari 2007.
 
Agnesbergs folkhögskola bedriver verksamheter som förberedande grundskola, grundskola och gymnasium. Folkhögskolan utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt.
 
Folkhögskolan har elever från olika romska grupper som arli, lovari, kelderash, romungri och kalé.
 
Folkhögskolan lägger tyngd på kulturidentitet när det gäller språk, historia, seder och bruk. Skolan menar att det öppnar upp ett tryggare förhållningssätt i mötet med andra normer och värderingssystem, när man är trygg i sin egen kulturidentitet.
 
Ska vara en trampolin ut i samhället
Skolans främsta mål är att vara en trampolin ut i samhällets övriga institutioner, som finns till förfogande för majoriteten av samhällets elever.

Begrepp som Agnesbergs folkhögskola anser är viktiga inslag i det pedagogiska arbetet:

  • delaktighet
  • kultur
  • mobilisering
  • igenkännande
  • inkludering
     

[Källa: Agnesbergs folkhögskola.]