Till sidans innehåll

European Roma Rights Centre

European Roma Rights Centre, ERCC, är en internationell organisation som ger rättslig hjälp till romer i domstolsprocesser.
 
ERCC arbetar även med rådgivning och stipendier för att främja romers rättigheter. Organisationen har ett samarbete med bland andra Ombudsmannen mot diskriminering, DO, och Svenska Helsingforskommittén.
 
 
[Källa: European Roma Rights Centre.]